Werkwijze

Essentie:

Sinds ik in 2005 als zelfstandig coach begonnen ben, ben ik steeds meer vanuit mijn intuïtie gaan werken. Dat komt doordat ik steeds zuiverder in staat ben volledig aanwezig te zijn bij u in het moment. In die verbinding mag alles er zijn, kan alles zich aandienen. Ik vind daardoor vaak snel de oorsprong van uw hindernis, waardoor ik een wezenlijke verandering kan bewerkstelligen. Zo krijgt u een steeds grotere toegang tot uw eigen vermogens.

Deskundigheid:

Naast bovenstaande kan ik putten uit een breed scala aan methodes, kennis en vaardigheden. Vanuit verschillende invalshoeken kan ik werken met uw vraag. Zo onderzoeken we uw belemmerende overtuigingen (de kracht van de gedachten) en emoties, maar ook de manier waarop u uw hindernis via uw zintuigen georganiseerd hebt, uw familiesysteem en kijk ik waar bij u de energie niet stroomt.
Er zijn ruwweg 3 fases te onderscheiden in mijn werk:
Onderzoek: waar ligt de oorzaak, de oorsprong van uw huidige onvermogen of belemmering.
Interventie: het weer vrijmaken, wegnemen van de belemmering.
De implementatie: hoe gaat u het nu anders doen en hoe werkt dat voor u.
Opleidingen die mijn deskundigheid vergroot hebben zijn: NLP Master behaald bij het IEP te Nijmegen, NLP Health Coach behaald bij Health Certification Training, Systeemopleiding bij WEL opstellingen te Amersfoort, de Effortless Coach Opleiding en diverse intuïtieve opleidingen o.a. bij het CLI te Utrecht en bij het IT te Zutphen. Tevens ben ik Sociaal Panorama Consultant en verdiep ik mij in de Mental Space Psychology.

Visie:

Mijn visie is dat u vermogens in u heeft om uw doelen te bereiken. Ik haal graag de ‘angel’ eruit, waarom u niet zelf verder kunt. Mijn intentie is ervoor te zorgen dat uw eigen vermogens weer tot uw beschikking komen te staan. In het verlengde daarvan vind ik zelfredzaamheid heel belangrijk en veel van mijn technieken die ik inzet zal ik u dan ook leren.
Eenmaal in verbinding met uw eigen kern, ontvouwt zich vanzelf uw eigen pad.