Persoonlijke ontwikkeling

Binnen persoonlijke ontwikkeling begeleid ik u naar een succesvolle manier van omgaan met uzelf, anderen of uw leven. Bent u even niet in staat bepaalde hindernissen te nemen? Reageert u steeds weer op dezelfde onderwerpen of mensen op een manier die u niet meer wilt? Vervalt u steeds in een door u niet gewenst gedrag? Wilt u iets bereiken, maar durft u bijvoorbeeld nog geen stappen te zetten of heeft u niet de benodigde energie om dat te doen?

Ieder mens heeft vermogens beschikbaar voor positieve verandering. Het uitgangspunt is het werken vanuit de door u geformuleerde doelen. Wat wilt u bereiken, hoe is de situatie nu, wat houdt u tegen om uw doel te bereiken? Ik kies dus voor een praktische invalshoek en ga samen met u op zoek naar wat u weerhoudt en begeleid u bij uw verandering. Ik werk met NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren: een serie pragmatische communicatie- en veranderingstechnieken), visualisatie- en intuïtieve technieken en EFT (Emotional Freedom Techniques). Tevens kijk ik naar uw familiesysteem en de organisatie van uw mentale ruimte.

Uiteraard zijn de gesprekken maatwerk. Er vindt vooraf altijd vrijblijvend een intakegesprek plaats, waarin we bekijken wat ik met uw vraagstelling kan en of u zich prettig voelt bij mijn bureau. Want dat is een voorwaarde voor leren op een aangename en effectieve manier. Mijn ervaring leert dat we zo’n 8 gesprekken nodig hebben om het gewenste resultaat te bereiken. De gesprekken duren 2 uur per keer. Vervolgens voeren we na verloop van een paar maanden nog 1 à 2 gesprekken.

Enkele voorbeelden van vragen betreffende persoonlijke ontwikkeling:

‘Altijd als ik kritiek krijg leg ik de schuld bij een ander’. Ik wil zodanig met kritiek om kunnen gaan, dat ik naar mijn eigen tekortkomingen kan kijken en besluiten of en wat ik wil veranderen.’

Ik heb de neiging te blijven hangen in faalangst. Ik wil meer in mijn kracht zijn en als dat niet zo is wil ik weten wat ik kan doen’.